NAUJIENOS


  Jau kelet? met? esu retas sve?ias parodose su savo šunimis.

Artimiau bendraujantys jau žino, kad d?l ilgalaiki? ir stipri? sveikatos pakitim? man teko

rinktis gyvenim? ar?iau gamtos.

2011 metais pirkome sodyb? Šven?ioni? rajone, Šventos kaime.

   


  Sveikatos sumetimais ?sigijome pirm?sias ožkas, nes j? pienas man reikalingas

kaip vaistas.

  Turime 100% Zaaneno veisl?s ož? ir ožk? su produkciniais kilm?s dokumentais,

taip pat auginame 75% Anglo Nubij?/VB veisl?s ožkut?. V?liau atkeliavo ir avyt?s, ir

ž?syt?s, ir vištuk?s.


  


  2012 metais mano šunys tegul negausiai dalyvavo parodose,bet rezultatyviai.

INT MULTI CH Cinecitta UmaTruman sulaukusi 8 met? amžiaus labai pasitempusi

iš?jo v?l ? ringus su pilnu sijonu ir iškovojo garbing? Veteran? ?empiono titul?, taip pat

laim?jo veteran? BIS 4viet?!

  Jaunosios 3-ios kartos atstovai Outclass Lady Šilkin? Pusnis (Brašk?) peln? Lietuvos

Jaunimo ?empiono titul? ir jos brolis Original Of Šilkin? Pusnis (Obuoliukas)

Šal?inink? miesto parodoje iškovojo geriausio patino titul? ir tapo kandidatu ?

Lietuvos ?empionus.


 


  Per 2012 metus veislyn? labai džiugino puiki? rezultat? pasiekusios ir laim?jusios

daugelyje Lietuvos ir užsienini? parod? INTER, Multi CH Now And Forewer Šilkin?

Pusnis, sav. Ieva Kamrazeryt? ir LT - LV - EST - BALT JCH Paquerette Par Šilkin?

Pusnis, sav. Greta Lemešovait?.


Esu ir ?ia http://www.facebook.com

2004 Šilkin? Pusnis. Visos teis?s saugomos. UAB "Pikselis"